17:13 teisipäev, 09.08.2022
HIIUMAA
HARJUMAA
IDA-VIRUMAA
JõGEVAMAA
JäRVAMAA
LääNE-VIRUMAA
LääNEMAA
PõLVAMAA
PäRNUMAA
RAPLAMAA
SAAREMAA
TARTUMAA
VALGAMAA
VILJANDIMAA
VõRUMAA
Arheoloogiamälestised
Arhitektuurimälestised
Loodusmälestised

Näita kõiki isikuid
Eesti turismiportaal
Soome turismiportaal- BookingFinland.com
Rent A Car Estonia
Aaba Autorent
Giidide Ühing
Sisustusweb
ArhitektuurimälestisedKirikud
Karja Katariina kirik
Aadress:
Kontaktisik
Saada e-mail
Kirjeldus

Karja kirik on väljapaistvamaid ehitusmälestisi mitte ainult nii Saaremaa kui ka mandri maakirikute hulgas, vaid see on raidkunstirikkamaid maakirikuid kogu Põhja-Euroopas. Kirik on rajatud 13. sajandi neljandal veerandil. Ühelöövilist tornita pikihoonet ja nelinurkset koori katavad mõigasroietega ristvõlvid, käärkambri ja koori kaminatega võlvipealne on olnud redupaik või palverändurite ööbimispaik. Kapiteele, baase, päiskive ja kaht raidportaali ehib rohke figuraalne ja taimemotiiviline raidkaunistus. (Arvatavasti Jüriöö ülestõusu ajal osalt purustatud lõunaportaali ehisviilu reljeef asetseb nüüd hilisema eeskoja fassaadil, kolmas, põhjaportaal on kinni müüritud). Võidukaare külgsammaste skulptuurigrupid kujutavad Püha Nikolause ja Püha Katariina legendi. Võlvidel ja seintel on säilinud maagilise tähendusega ja ornamentaalseid maalinguid. Ehitajad on lähtunud peamiselt Vestfaali, Saksi ja osalt Skandinaavia eeskujust. Sisustuses on säilinud ristimiskivi (14. saj.), puust altarikrutsifiks (15. saj.), nikerdatud renessanss-kantsel (1638, B. Raschky) ning vaskküünlajalad ja laelühtrid (17. ja 18. sajand).
Eesti kultuuriloos on Karjal tähtis koht. Siin kirjutas Friedrich Wilhelm Willmann, eesti varasema ilmaliku kirjanduse esindaja, rahva hulgas suure populaarsuse võitnud "Juttud ja Moistatused" (1. trükk ilmus 1782. a. pealkirja all "Juttud ja Teggud") ja "Ellamisse Juhhataja" (1793). Karja kalmistul on F. W. Willmanni haud.

Karja kirik

Asub Angla-Koikla maantee kolmandal kilomeetril. Vormikülluselt ja viimistluselt on see kirik silmapaistvaim kogu Eesti paealal. Mõõtmeilt Saare- ja Muhumaa väikseim keskaegne kirik on kõige enam säilitanud oma esialgse ilme. Üldkujult lihtne ühelööviline hoone valmis hiljemalt 14. sajandi esimese poole keskpaiku, kuid võimalik on ka varasem dateering. Idaosas liitub pikihoonele ruudukujuline kooriruum, mille põhjaküljele on ehitatud käärkamber. Kiriku kujunduses on valdavad vara ja kõrggooti stiili elemendid, mis üllataval kombel on ühendatud mõnede romaanipäraste joontega. Karja rikkalikus raiddekooris on palju ühist Pöide kirikuga. Ilmselt töötasid siin osalt samad meistrid, kellest mõned võisid olla värvatud otse Saksamaalt, mõned nähtavasti ka Tallinna toomkiriku kooriruumi ehitustöödelt.
Väga mõjukas on Karja kiriku ruumilahendus. Seinapind on siin vähendatud miinimumini; võimsate mõigasroietega domikaalvõlvid algavad erakordselt madalalt, et tõusta suurte kuplitena kõrgusse. Nii on suhteliselt väikeses hoones saavutatud ülev avarusmulje. Meisterlikus raidkunstis eraldub selgelt kaks põhisuunda. Kooriruumi kapiteelid, mitmed miniatuurkonsoolidega baasid, päiskivid ja välisportaalid on kaunistatud loomutruu naturalistlikku laadi taimdekooriga (roosid, viinamarja-, niine- ja tammelehed). Raiddekoori teist suunda esindavad baldahhiinide alla paigutatud realistlikult ja jõuliselt teostatud suured skulptuurgrupid võidukaare piilareil ning rahvalikult jutustavad figuurid pikihoones ja lõunaportaali vimpergil. Viimastele on iseloomulik armas naiivsus, värskus, elulisus, paras annus koomikatki: nad on lähedased Ojamaa (Gotlandi) talupoeglikult otseütlevale kunstitraditsioonile. On oletatud, et skulptuuride autor, anonüümne "Karja meister" (nimetuse võttis kasutusele 1922.-24. a. kirikut põhjalikult uurinud rootsi kunstiajaloolane T. H. Kjellin) ongi tulnud Saaremaale Läänemere teiselt suuremalt saarelt. Karja kiriku skulpturaalne dekoor on täiesti omalaadne nähtus kogu Eesti ja Läti ala kiviplastikas.
Võidukaare lõunapiilaril näeme kolme pruudirõivais õde, parempoolne kõrvalasuva tornikese aknast rahakotti saamas. Heldeks annetajaks on kompositsiooni keskne figuur - piiskopiriietuses mees, vasakus käes sau. See ei saa olla keegi muu kui püha Nikolaus, keskajal väga populaarne pühak, kelle põhiülesandeks oli meremeeste kaitsmine. Kuid selle kõrval jõudis Nikolaus soosida teisigi kaitsetuid, ka vanatüdrukuid, samuti neitsilikkust. Viimasele vihjabki kujutatud stseen. Kuna vaese mehe tütred ei saanud kaasavara puudumisel kombeliselt mehele, tuli appi pühak, visates aknast piigade tuppa kolmel ööl järjest kullakukru, Skulptuurgrupi parempoolses osas kujutatakse tänulikult põlvitavat uppumissurmast päästetud meest, paat käte vahel, noatupp ja kukkur vööl. Veel näeme kurjailmelist kohtuteenrit, kes kavatseb liiga teha käsist-jalust seotud poisikesele.
Karja piiskopikiriku teiseks kaitsepühakuks valiti Katariina, kelle elust jutustab skulptuurgrupp võidukaare põhjapiilaril. Katariina, Aleksandrias elanud väga tark, vaga ja erakordselt ilus neitsi sai kuulsaks sellega, et andis korvi 306.-312. aastal valitsenud Rooma keisrile Maxentiusele. Oli ju Maxentius pagan, pealegi abielumees. Solvunud keiser lasi neiu vangitorni sulgeda. Vanglas külastasid Katariinat keisrinna Faustina ja väejuht Porphyrios, kelle neitsi tänu oma tarkusele kristlusse pööras; juba vihas lasi Maxentius kõigil neil vastseil kristlastel pea maha raiuda, Katariina aga rattal hukata.
Vööndkaare põhjapoolsel kapiteelil on otseselt didaktilise sisuga skulptuurgrupp. Teose keskosas näeme kaht õhinal klatśivat naist, keda karistuseks selle patu eest on vasakult haaramas koleda lõustaga kurat. Humoorika skulptuuri neljanda figuurina on jutumooridele vastandatud vaikiv mees, kapuuts peas, käed peaaegu suu ette tõstetud. Tema kohal näeme roosi - vaikimise sümbolit.
Vööndkaare lõunapilastrit kaunistava roppsambakese kapiteelil on kujutatud koledat lõusta - päraniaetud suuga keelt näitavat inimpead. "Koleda lõusta" maagilise kasutamise traditsioon on väga vana. Usuti, et hirmsat nägu näidates ja kujutades õnnestub tõrjuda pahasid vaime ja soovimatut, leida kaitset "kurja pilgu" eest. Ventilatsiooniavad võlvidel on kujundatud skulpturaalse naise- ja mehepeana.
Veel üks haruldane skulptuurgrupp on müüritud kiriku lõunapoolse eeskoja ukse kohale. Arvatavasti 16. sajandil ehitatud eeskoda varjab lõunaportaali, mille tipus skulptuurteosega vimperg (gooti ehisviil) varem paiknes. Reljeefil on liigutava naiivsusega kujutatud Kolgata stseen.
Kiriku mõlemad portaalid on liigendatud lopsaka profileeringuga. Erilise võlu annavad sissepääsudele neid kaunistavad kahesuguse profiiliga sambakesed, mille kapiteelidel näeme haruldaselt realistlikku lehtornamenti. Veelgi hoolikamalt vormistatud lõunaportaal on osaliselt purustatud, võimalik, et Jüriöö ülestõusu käigus, ja hiljem varjatud eeskojaga. Et ka Karja kirik täitis kaitseotstarvet, seda tunnistavad kõrgel asuvad kitsad aknad ning käärkambri- ja kooripealsed redupaigad, kuhu viib kitsas müüritrepp.
Erakordset huvi pakuvad kooriruumi võlvidele maalitud kirikuga ilmselt üheaegsed maagilised laemärgid, mis ümbritsevad ringina päiskivi. Kolmjalg on muistne igavese ajaliikumise sümbol, oli viikingeil kasutusel jumal Odini märgina, ristiusus kolmainsuse printsiibi tähistajana. Pentagramm on samuti iidne, juba Vana-Idamail kasutusel olnud sümbol, enamasti kui deemonite ja pahade vaimude tõrjuja, millele erilise jõu pidi andma pidevjoonsus. Põiming ja sõlmimine on ikka väljendanud siduvat ja köitvat jõudu; Karjas moodustub põiminguna 13 ruudukesest koosnev kvadratuur. "Säärkurat" (jalgade vahelt vaatav pärani silmadega keeltnäitav pea) kuulub "koledate lõustade" liiki. Lisaks nimetatuile näeme mitmeid ornamendile lähenevaid kujundeid.
Loomulikult kerkib Karja kiriku laemärkide otstarbe küsimus. Nähtavasti oli tegemist demonistliku usuga, et kurja tuleb tõrjuda kurjaga. Paganlikku, mittekristlikku esindav märk oli ju kuri; nende kasutamine koos kristliku sümboolikaga pidi pühakojale kaitset pakkuma, tõrjuma kurja ja paganlikku. Just 13. sajandil saavutasid kujutlused kuradist ja hirm tema võimu ees haripunkti. Kirjeldatud märkide olemasolu kirikus võib olla tunnistuseks ebausu laiast levikust keskajal.
Osaliselt on säilinud ka kooriruumi dekoratiivsed seinamaalingud, sealhulgas suur roosaken põhjaseinal.
Dolomiidist ristimiskivi oli ilmselt kirikuga üheaegne, mida tõestavad ka leitud meistrimärgid. Kaheksatahuline vaagnaosa on suhteliselt lihtsalt töödeldud, kuid meeldivate proportsioonidega. Neljatahuline profileeritud jalaosa on kaetud süvistatud taimornamendiga.
Heatasemeline puunikerdusteos on Karja kiriku kantsel, mille valmistas 1638. a. Kuressaare meister B. Raschky. Tema loodud on ka mitmeti sarnane Muhu kiriku kantsel. Hilisrenessansi stiiliperioodi kuuluva kõnetooli kolme esitahku raamivad elegantsed voluudina painduvad konsoolid. Tahkudele on paigutatud kohalike mõisnike kolm kaksikvappi.
Pseudogooti stiilis kujundusega oreli valmistas 1882. a. Tallinna meister Normann. Samas stiilis altari kavandas 1887. a. Peterburi arhitekt F. Giencken. Kolgata-stseeni kujutav altarimaal on Guido Reni populaarse teose mitte eriti õnnestunud koopia, mille maalis 1887. a. moskvalane Macker. Kunstimälestisena kaitstakse ka 1926. a. Stockoholmis valatud pronksist tornikella, mis paikneb spetsiaalses niśis kiriku viilul. Rootslaste kingitud kellal on rootsikeelne tekst kirikus 1923.-25. a. toimunud restaureerimistööde mälestuseks.
Karja kirikuaias on kaks kaitsealust hauaplaati. Reljeefse malta ristiga trapetsikujuline plaat pärineb arvatavasti 14. sajandist, kolme süvistatud kreeka ristiga osaliselt säilinud plaat 15. sajandist.

Olavi Pesti, Külli Rikas. Kingissepa rajooni ajaloo- ja kultuurimälestised. Tln., 1983

Anna oma hinnang

Siin saad hinnata vaatamisväärsust kui oled seda külastanud! Hindamine on 1-5 palli süsteemis: Hall pöial - 1... Oranž pöial - 5

KAUBANDUS
MAJUTUS
RAVI
TEENUSED
TOITLUSTUS
TRANSPORT
VABA AEG
Copyright © 2004–2017 Reval Esten OÜ, eestigiid.ee