04:39 teisipäev, 07.12.2021
HIIUMAA
HARJUMAA
IDA-VIRUMAA
JõGEVAMAA
JäRVAMAA
LääNE-VIRUMAA
LääNEMAA
PõLVAMAA
PäRNUMAA
RAPLAMAA
SAAREMAA
TARTUMAA
VALGAMAA
VILJANDIMAA
VõRUMAA
Arheoloogiamälestised
Arhitektuurimälestised
Loodusmälestised

Näita kõiki isikuid
Eesti turismiportaal
Soome turismiportaal- BookingFinland.com
Rent A Car Estonia
Aaba Autorent
Giidide Ühing
Sisustusweb
JõgevamaaKülad
  Mõrtsi küla

Mõrtsi küla asub Jõgeva maakonnas Pajusi vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elab külas 28 elanikku.

Mõrtsi külas Tani talu rehetares sündis eesti suurim bibliofiil, kirjandusloolane ja koolimees Jaan Roos (1889-1965). Tema vend Eduard Roos on tuntud kirjandus- ja keeleajaloolasena, kes on avaldanud tähelepanuväärseid uurimusi ürgsete eesti nimede ja rahvaluule valdkonnast.

1930-ndail aastail elas siinmail ajakirjanik ja kahe novellikogu autor Kustas Kotsar, algul Kalana külas Ülesoo talus, hiljem Mõrtsi küla Lõhkisemäe talus, kuhu jäi ka tema suur raamatukogu, mis pärast sõda laiali kanti.

Kalana ja Mõrtsi küla ümbruses leidub hulgaliselt arheoloogilisi ja muistenditega seotud paiku: Otissaare linnamägi Kalanast loode pool, Hiiemägi Mõrtsi külas, endine külakalmistu Oti haavikus, Rahakirstu- ehk Pelgumägi Mõrtsi raba ja Neitsimetsa serval, Lõhkisemäe ja Saba talu maadel kaks Leerimäge, kus rahvas hädaohu korral laagris ehk leeris viibinud, kivikalme Huntale heinamaal, mitu kalmet Kalanas.
---
Pelgu mägi wõi Rahakirstu mägi Pajusi wallas Mõrtsi küla all rabas, 30 sammu pikk, 15 sammu lai. Peal kaswanud suured kased, sarapuu põesad. Wana jutu järele olla rahwas waenlaste eest ikka sinna rabasse, künka peale ära põgenenud, sest et seal ümberringi igal pool raba on. Sinna põgenedes olla nemad oma paremad ja wäärt asjad ühes wiinud ja seal ühe suure kirstu sisse pannud ja sellega sinna künka sisse matnud, kus nad praegu weel maa sees olla. - Mõne aasta eest olla mõned mehed selle künka peal kaewamas käinud, kes rahwa jutu järele Rootslased olla olnud, sest neil olnud wana sõja kaart ligi.
Weel räägitakse sellest künkast järgmist: Kord eksinud üks mees sinna rabasse ära, ega ole kuidagi wiisi sealt mõistnud wälja minna. Öö olnud juba ammugi käes, aga mees hulkunud ikka weel mööda raba. Umbes kesköö ajal näinud mees korraga eemalt tuld ja läinud sinna peale wälja. Kui ta sinna ligidale jõudnud, näinud ta kahte meest tule ääres istuwat ja raha lugewat. Ta kohkunud nii suurt hulka raha nähes ära ja hüüdnud imestades: Jumal tule appi! küll siin on ommeti raha! - Nii pea, kui ta need sõnad hüüdnud, kustunud tuli silmapilgul ja suur raha kõlin olnud weel kuulda. - Mees saanud aru, et raha lugejad keegi muud ei olnud kui wanadpaganad isi. Sellepeale hakanud ta oma ümbrust tähele panema ja leidnud enese tuttawal "rahakirstu mäel" olewat, kust ta kerge waewaga kodu saanud.
J. Jung. Muinasaja teadus Eestlaste maal I (II) osa. Kogunud ja väljaandnud J. Jung Jurjewis, 1898. Tln., 2000


VAATAMISVRSUSED:
 
KAUBANDUS
MAJUTUS
RAVI
TEENUSED
TOITLUSTUS
TRANSPORT
VABA AEG
Copyright © 2004–2017 Reval Esten OÜ, eestigiid.ee